Teko Bygg Malmö

Om du har planer på ett altanbygge, en lägenhetsrenovering eller något liknande byggprojekt kommer du ha stor nytta av totalentrepenad. Teko Bygg Malmö är en marknadsledande aktör inom totalentrepenad som du bör överväga. Genom att anlita Teko Bygg Malmö så får du mer tid till annat.

Ta kontakt med Teko Bygg Malmö

Välkommen till Teko Bygg Malmö! 

Våra hantverkare ser till att dina konstruktionsdrömmar blir verklighet med sin erfarenhet och kunskap. Oavsett om det är stora eller små planer du har så kan vi hjälpa dig att realisera dem.  

Våra löften och kvalifikationer

 • Hög kvalité till ett konkurrenskraftigt pris.
 • Lämnar tydlig och precis offert med fast pris.
 • Håller alltid avtalade tider.
 • Tydlig kommunikation under projektets gång med en kontaktperson.
 • Håller alltid rent och snyggt efter och under arbete.
 • Vårt motto är att varje kund ska vilja rekommendera oss till vänner och bekanta.
 • 10 års garanti på våra jobb.
 • Total behörighet för elektriker, VVS, BKR, Säker Vatten.
 • Ansvarsförsäkring 10MSEK.

Fördelen med totalentreprenad

Fördelen är att du bara behöver hålla reda på ett byggföretag och att detta företag har ett helhetsansvar för projektet, från idé till slutbesiktning. Du beställer och totalentreprenaden levererar! Det är totalentreprenaden som har ansvar för att anlita eventuella underentreprenörer som arkitekter, snickare och takläggare. Om något mot förmodan skulle gå snett är det totalentreprenadens ansvar att lösa det eftersom de har tagit på sig ansvaret för hela projektet.

Främjar en öppen kommunikation

Om ett byggprojekt inte hanteras på rätt sätt kan det bero på en bristande kommunikation. Teko Bygg Malmö känner till att kommunikation kan vara en av de största utmaningarna i ett byggprojekt. De inser att kommunikation via telefon och e-post inte alltid är det mest ideala för snabba konversationer. Få saker kan överträffa att träffas personligen för att prata om viktiga saker som ett altanbygge eller en lägenhetsrenovering. Teko Bygg Malmö främjar en öppen kommunikation utan krångliga protokoll eller rutiner. Du kan när du vill besöka deras kontor eller träffa dem på plats när du har frågor, funderingar och synpunkter.

Sparar pengar och är kostnadseffektivt

Du sparar både pengar och tid genom att anlita en totalentreprenad som Teko Bygg Malmö. Istället för att lägga tid på att leta efter olika byggfirmor och koordinera projektet med dem, så räcker det med att anlita Teko Bygg Malmö som sköter allt det praktiska åt dig. Du behöver bara tänka på hur du vill att resultatet ska bli och förmedla detta till Teko Bygg Malmö. På så sätt kan du lägga allt ditt fokus på att planera dina krav och önskemål med din beställning.

Känner till alla regler och föreskrifter

Det finns omfattande regler och föreskrifter inom byggbranschen som gör att det är bäst att överlåta byggprojektet till ett proffs. Teko Bygg Malmö har en utbildad personal med en djup förståelse för alla regler och föreskrifter som gäller. Det innebär att byggprocessen kan gå snabbare och att du inte av misstag bryter mot regler. Det värsta av allt är att anlita en byggfirma som saknar kunskap om reglerna och sedan upptäcka att arbetet måste göras om. Anlita därför en totalentreprenad som Teko Bygg Malmö där inga sådana misstag begås.

Våra tidigare projekt

Nybyggnation, Oxie, Malmö

Total nybyggnation från projektering till färdigställande.

Trädäck, Skanör, Höllviken

Byggnation av större trädäck till bassäng.

Badrumsrenovering, Malmö

Totalrenovering, från start till färdigställande.

Köksrenovering, Malmö

Köksrenovering samt tillhörande snickeriarbete.

Nybyggnation, Oxie, Malmö

Total nybyggnation från projektering till färdigställande.

Uterum, Åkarp

Byggnation av stilfullt uterum i Åkarp.

Få en kostnadsfri offert

Fyll i vårt formulär och berätta om ditt projekt så återkommer vi med en offert till dig.

Genom att fylla i detta formulär godkänner du att vi behandlar dina uppgifter. Läs mer på vår

© 2023 Teko Bygg Malmö.

Byggd av Offerta Group AB.

Integritetspolicy

Vem är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter?

Det är Teko Bygg Malmö (org.nr 680921 – 9758) (“Teko Bygg Malmö”, “vi” eller “oss”) som är personuppgiftsansvarig och därmed ansvarig för att behandlingen av dina personuppgifter utförs i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning, inbegripet EU:s dataskyddsförordning 2016/679 och den kompletterande dataskyddslagen (2018:218), samt de principer som framgår av denna integritetspolicy. Har du frågor, funderingar eller vill utöva dina rättigheter kan du kontakta oss på följande adress:

Teko Bygg Malmö
Östra Fäladsgatan 4A
212 24 Malmö

Telefon: 070 – 060 44 37

E-post: info@tekobygg.se

Vilka personuppgifter samlar vi in och varifrån?

Vi samlar enbart in dina personuppgifter i den mån det är nödvändigt för att uppfylla vissa på förhand bestämda ändamål, vilka framgår av avsnittet nedan.
Bl.a. samlar vi in information om dig när du önskar en offert eller när du hör av dig till oss via ett formulär, telefon eller email.

De typer av personuppgifter som vi samlar in kan, beroende av sammanhanget, omfatta:

 • Namn
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Postadress

Insamling av dina personuppgifter kan ske från följande källor:

 • Teko Bygg Malmö hemsida, t.ex. när kontaktar oss via våra kontaktformulär.
 • När du kontaktar oss via e-post eller telefon.
 • Genom avtal, faktura eller annan affärskontakt.
 • Från tredje parter i form av olika adressleverantörer.

Särskilt om samtycke

Ibland kan vi behöva ditt samtycke för att kunna behandla dina personuppgifter, t.ex. när du hör av dig via vår hemsida. Du kan när som helst återkalla ett lämnat samtycke genom att kontakta oss på de kontaktuppgifter som anges ovan. Sådan återkallelse kan ske helt eller delvis.

Överföring av dina personuppgifter

För att Teko Bygg Malmö ska kunna genomföra de åtaganden som vi har gentemot dig som kund eller kontaktperson för kund kan uppgifter komma att överföras till tredje parter som agerar personuppgiftsbiträden till Teko Bygg Malmö.

Vi iakttar alltid största försiktighet vid överföring av dina personuppgifter och dina personuppgifter vidarebefordras aldrig utan att vi har stöd i den här integritetspolicyn och att lämpliga säkerhetsåtgärder vidtas. Dina personuppgifter kan komma att lämnas ut för att Tekobygg AB ska kunna uppfylla vissa rättsliga skyldigheter och kan komma att överlämnas till relevanta myndigheter när så är tillåtet och krävs enligt lag.

Hur skyddar vi dina uppgifter?

Vi på Teko Bygg Malmö arbetar kontinuerligt för att i förhållande till behandlingen av dina personuppgifter säkerställa en organisatorisk och teknisk säkerhetsnivå som minst uppfyller de krav som uppställs i vid var tid gällande dataskyddslagstiftning.

Hur länge sparas dina uppgifter?

Dina personuppgifter sparas aldrig längre än vad som är tillåtet enligt gällande lag och för att uppnå de ändamål som anges ovan. Max 12 månader, i vissa fall längre om du är kund hos oss eller det finns någon annan rättslig grund för det.

Vad har du för rättigheter?

 • Du har rätt att få tillgång till de personuppgifter som vi behandlar. Du kan således begära information om vilka personuppgifter som finns lagrade hos oss, ändamålen med behandlingen av dessa personuppgifter och information om varifrån dessa personuppgifter har inhämtats.
 • Om dina personuppgifter skulle vara felaktiga eller ofullständiga kan du begära att få dem rättade.
 • I vissa fall har du rätt att få dina uppgifter raderade, t.ex. om dina personuppgifter inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de samlades in.
 • Du har rätt att i vissa fall kräva att Tekobygg AB behandling av dina personuppgifter begränsas, t.ex. om du har invänt mot behandling av dina personuppgifter som görs efter intresseavvägning. Även under tiden som kontroll sker av om våra skäl väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter kan behandlingen av dina personuppgifter begränsas.
 • Du har rätt att när som helst återkalla eller ändra de samtycken som du lämnat till oss.
 • Du kan under vissa omständigheter få ut och få vissa personuppgifter överförda i ett elektroniskt format, i vissa fall även till annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet).

Om du vill utnyttja någon av dina rättigheter är du välkommen att kontakta oss via de kontaktuppgifter som finns angivna högst upp i denna integritetspolicy. För att skydda din integritet och dina personuppgifter vill vi att du identifierar dig i anslutning till vår assistans. Om du, i syfte att utöva ovannämnda rättigheter, väljer att kontakta oss via brev vill vi därför vänligen be dig skicka med en kopia av din id-handling samt se till att brevet är underskrivet. Om du istället väljer att kontakta oss via e-post ber vi dig vänligen att scanna in din id-handling tillsammans med din underskrift.

Du har vidare alltid rätt att inge klagomål till Datainspektionen om du anser att Teko Bygg Malmö behandling av dina personuppgifter inte sker i enlighet med gällande rätt.

Ändringar i integritetspolicyn

Observera att villkoren i integritetspolicyn kan komma att ändras. Den nya versionen kommer i sådana fall att publiceras på Teko Bygg Malmö hemsida. Du bör därför läsa igenom dessa villkor med jämna mellanrum för att försäkra dig om att du är nöjd med ändringarna. Vid ändringar av materiell betydelse kommer vi dock via e-post, om du har meddelat oss din e-postadress, att uppmärksamma dig på att ändringar har skett.

Om ändringarna rör sådan personuppgiftsbehandling som vi utför med stöd av ditt samtycke kommer vi att ge dig möjlighet att återigen lämna ditt samtycke.